Жената Е…

 В тъмата на нощта очите  затвори…                                                                                        сиянието ù нека…

Прочети повече