Интегрална Терапия

Интегралната терапия e метод насочен към цялостно усъвършенстване на човешката природа, чрез еволюция на съзнанието. Съчетава съвременни психотерапевтични подходи (Арт терапия, Позитивна психотерапия…) и ипрактики от различни древни традиции ( Дао, Йога, Тантра…).

Задачите на интегралната терапия са ориентирани към обединяване, хармонизиране и трансформиране на всички аспекти (тяло, ум, емоции, енергия, душа и дух) от нашето същество, в зависимост от неговите индивидуални особености.

Консултация на живо/онлайн

70лв

60 мин

Редовни терапевтични сесии на живо/онлайн

60лв

60 мин

Семейна консултация на живо/оналайн

80лв

60 мин

интегрална терапия

Какво представлява работата

Работата с психотерапевт представлява сътрудничество между клиент и терапевта, в което клиентът е страната “ която активно и доброволно търси да получи помощ по определен проблем, без да иска да се откаже от отговорността си за ситуацията“ (к.Роджърс).

Терапията е процес, в който клиентът приема, че отговорността за справянето с проблема е негова, а терапевтът чрез професионалните си умения подпомага този процес.

Важно!

Резултатите от терапията зависят от индивидуалните специфики и са възможни след минимум 6 месеца редовни (ежеседмични) сесии. Терапията може да бъде и дългосрочна като се взима предвид, че тя е процес на трансформация.

Индивидуално консултиране и терапия при/за:

 • свързване с индивидуалния потенциал (възможности);
 • професионална ориентация;
 • тревожност – емоционална напрегнатост, лесна бъзбудимост и очакване за нещо неопределено, придружено с физически симптоми – стягане в гърлото, свиване в стомаха…
 • депресия – психично разстройство, характеризиращо се с понижено настроение и невъзможност за изпитване на удоволствие;
 • паническо разстройство ( паник атаки ) – внезапни прояви на страх и вътрешно напрежение, свързани с комбинация от  физиологични симптоми;
 • неврози;
 • фобии – агорафобия, клаустрофобия, социална фобия;
 • биполярно афективно разстройство (БАР);
 • компулсивно – обсесивно разтройство (ОКР);
 • хипоходнрия;
 • натрапливости – натрапливи мисли и ритуали;
 • шизофренни и шизотипни разтройства;
 • нарушения в паметта и концентрацията;
 • психологическо възстановяване след и по време на физическо заболяване;
 • свръх емоционалност;
 • емоционална лабилност;
 • занижена самооценка;
 • неувереност;
 • нерешителност;
 • справяне с промяна и загуба;
 • изграждане на самоконтрол;
 • проблеми на работното място;
 • преминаване през житейски кризи;

За интегралната терапия

Интегралната терапия e метод, насочен към цялостно усъвършенстване на човешката природа, чрез еволюция на съзнанието. Съчетава практики от различни древни традиции (Дао, Йога, Тантра…) и съвременни терапевтични подходи (Арт терапия, Позитивна психотерапия…). Задачите на интегралната терапия са ориентирани към обединяване, хармонизиране и трансформиране на всички нива на нашето същество, в зависимост от неговите специфични особености.

В същината си това, което наричаме „съзнание“ е инструмент с който можем да проникнем до най – фините слоеве на човешката природа и да опознаем законите на мирозданието. Интегралната терапия е безспирно движение навътре, което способства за пълна или частична метаморфоза на външната природа.

Също така, чрез осветляване на обусловености и преформатиране на изначалните параметри, спомога да опознаем естеството на божественото и космологичния порядък. Като цяло ни подготвя да преобразуваме съществуването си, трансформирайки го в нескончаемо възраждане.

Естеството на интегралното съществуване в личностното му приложение е висша форма на интериоризация (преобразуване на външни по форма действия или операции във вътрешни) ⥈ обединяване на всички енергийни структури на човешката природа.

Терапевтичното приложение на интегралното съществуване е висш метод за екстериоризация (обективизиране на вътрешния свят на човека чрез процеси на практическа и социална дейност. Преход на действия и операции от вътрешен, психически, идеален, умствен план, във външен, реален, предметен, социален план). ⥈ активно благотворно изменение на средата, чрез интегриране на поведенчески модел (пример), задвижван от безусловно проявление на любов, изразено чрез непосредствена доброта, състрадание и съпричастност.