Мъдростта на жената

е цялостна програма, чиято основна задача е да спомогне на жените да се свържат с личните ресурси и потенциал. „Мъдростта на жената“ е насочена към развиване и култивиране на седем основни принципа които се явяват и базови задачи и способности на жената – истина (да бъде себе си), любов (да обича безусловно),красота (да бъде муза и да  напълва пространството чрез нежност и деликатност), доверие (да гради открити и истинни взаимоотношения), хармония (да пребивава в покой и блаженство), мир ( да поддържа вътрешен баланс, чистота и единство между чувство, мисъл, слова и действия) и единство (преживяване на свързаност с всичко, което е).

Програма  „Мъдростта на жената“ е начин за:
 1. За свързване с изначалния потенциал/ възможности;
 2. Развиване на базови способности, свързани с женския аспект на битието и чувствата;

Програмата е построена по интегрален принцип и съчетава практики от различни традиции и терапевтични парадигми. Разгръща се в цикъл от 6 събития.

Принципи и способности:

Принцип „Автентичност“

Принцип ⇝ Истина

Способност ⇝ истинно пребиваване в себе си

Мъдростта на жената е в способността и естествено да изразява природните цикли.

Основна задача ⇝ култивиране на способността да бъдем автентични и да въплъщаваме чрез присъствието си, действията и думите си истината.

 1. Преодоляване на страховете, които ни пречат да слушаме себе си;
 2. Поддържане на здрава връзка с майката Земя, което ни заземява и повишава телесната осъзнатост;
 3. Осъзнаване какви сме, къде сме и какви са нашите ресурси за преодоляване на трудностите по пътя ни;

Принцип „Любов“

Способност ⇝ приемане и обич към себе си и всичко, което е

Истинната любов, бликаща от женското сърце е безусловна, всепрощаваща и независеща от обстоятелства.

Любовта за жената е много важна, тъй като чрез нея създаваме пространство на доверие, спокойствие, красота и хармония.

Основна задача ⇝ да бъдем любов, да правим всичко с и от любов

Любовта се култивира чрез:

 1.  Любов към себе си – няма как да обичаме истински някой друг, ако не обичаме себе си. Любовта се култивира чрез безусловно приемане на всичко, което идва чрез нея  – и страданието и радостта;
 2. Охажване и докосване;
 3. Уважаване и спазване на личното пространство. Развиване на умението да съхраняваме себе си като не допускаме посегателство върху времето и енергията ни.

Принцип „Красота“

Способност ⇝ поддържане на телесна, ментална, емоционална и енергийна хигиена

Жената е красива, когато е естествена и спонтанна. Красотата е вътрешно качество и зависи предимно от състоянието на напълненост на жената.

Основна задача ⇝ спонтанност в настоящия момент и насочване на енергията навътре.

Красотата се култивира чрез:

 1. Поддържане на здрава връзка с майката Земя;
 2. Осъзнаване и регулиране на хормоните и емоции;
 3. Време за уединени и покой;

Принцип „Доверие“

Способност ⇝ да се доверяваме на живота

За жената е много важно да слуша себе си, тялото и интуицията си и да се доверява на сигналите им.

Основна задача ⇝ изграждане на доверителна връзка със себе си и пространството;

Способността да се доверяваме се развива чрез;

 1. Телесна осъзнатост;
 2. Слушане и наблюдение – навътре и навън;
 3. Пускане на контрола;

Принцип „Мир“

Способност ⇝

В мир сме, когато живеем в синхрон с индивидуалната си природа.

Основна задача ⇝

Принцип „Хармония“

Способност ⇝

О

Основна задача ⇝

Принцип „Мъдрост“

Способност ⇝

Мъдростта на жената

Основна задача ⇝