Интегрлана Жена

Това е самообучителна програма за жени, които желаят да бъдат здрави, удовлетворени, красиви и щастливи.

Програмата е изпитан метод за:

 • възстановяване и съхраняване на индивидуалния потенциал
 • ориентиране в истинните ни потребности
 • разкриване на вътрешната красота,  следствие от живот в синхрон с личната ни природа
 • постигане на истинско щастие , чрез радостта от изразяване на собствената същина

Може да получите малка част от 1 етап „Възстановяванe напълно безплатно, като се свържете с мен:

Пишете ми

Програмата включва 4 етапа, всеки от които се изпълнява 90 дни. Всеки етап се състои от практическа и теоретична част.

Практическата част включва ежедневни и ежеседмични практики.

Теоретичната част съдържа информация относно важни женски въпроси и практически насоки. Програмата получавате в електронен вариант, по имейл. На всеки етап, първо ви се изпраща практическата част и след това, в течение на 90 дни, получавате теоретична информация.

За 1 етап

70лв

Запази час
За всички (4) етапи

200лв

Запази час

Етапи, задачи и съдържание:

I. Етап „Възстановяване

Етап „Възстановяване“ е ориентиран към възстановяване на изначалната структура и изграждане на навици да съхраняваме енергията си. На този етап регулираме маточната дейност (долен център).

Етапът включва:

Практика (видео) :
 1. Пречистване на 5 вътрешни (ИН) органа.
 2. Йога на звука.
 3. Йога за матката.
Теория + практически насоки:
 1. Менструални фази и тяхното значение. Период след спирането на менструацията.
 2. Връзката между жената и луната.  
 3. Истината като принцип на съществуване.
 4. Вътрешна хигиена (тяло, мисли, чувства).
 5. Връзка между тяло и макрокосмос (репродуктивна, кръвоносна и мускулна система).

II. Етап „Напълване

Етап „Напълване“ е ориентиран към изграждане на умението да напълваме тялото си с качествени субстанции. Поради наличието на матка, жената представлява пространствена структура (съд), която ежедневно се напълва, освен със собствената си енергия, и са тази на пространството, в което пребивава. На този етап регулираме средния център (сърце/зоната на гърдите).

Етапът включва:

Практика (видео) :
 1. Генериране на енергия с положителен заряд от 5 вътрешни (ИН) органа.
 2. Йога на звука (2 стъпка).
 3. Практика за обединяване на двете начала (женско и мъжко).
Теория + практически насоки:
 1. Концепцията Ин и Ян.
 2. Интегрално подхранване (начини за високовибрационно подхранване).
 3. Любовта като принцип на съществуване.
 4. Удовлетворение.
 5. Връзка между тяло и макрокосмос (сухожилна система).

III. Етап „Регулиране

Етап „Регулиране“ е насочен към изграждане на умението да рафинираме енергията си, да разграничаваме нужното от ненужното. На този етап регулираме мозъчната дейност (горния център/зоната на главата).

Етапът включва:

Практика (видео) :
 1. Йога на звука (3 стъпка).
 2. Дао практика за синхронизиране на мозъчните хемисфери.
Теория + практически насоки:
 1. Женският мозък (анатомични и функционални особености).
 2. Интуиция – практически насоки за развиване.
 3. Емоции и чувства – практически насоки за регулиране на емоциите и разбиране на чувствата (речник на чувствата).
 4. Мъдростта като принцип на съществуване.
 5. Връзка между тяло и макрокосмос (костна и кожна система).

IV. Етап „Синхронизиране

Етап „Синхронизиране“ е насочен към хармонизиране дейността на трите центъра (киноварни полета) – долно (матка), средно (сърце/зоната на гърдите) и горно (мозък/глава). На този етап се учим да бъдем едно цяло, което означава синхрон между действие, чувство и мисъл.

Етапът включва:

Практика (видео) :
 1. Йога на звука (4 стъпка).
 2. Двигателен комплекс за синхронизиране между 9 външни съда в тялото.
Теория + практически насоки:
 1. Синхронизиране между мисъл, чувство и действие.
 2. Хармония като принцип на съществуване.
 3. Четирите стихии и как да ги владеем.
 4. Планетите – функции и роли.
 5. Връзка между тяло и макрокосмос (ендокринна система);