Аз съм Ти – Еволюция на съзнанието

Настоящата ситуация в съвременното патриархално общество все по – настоятелно подсказва необходимостта от навременни промени. В еволюционен план, човекът вече достигна максималното си „огрубяване“, тоест отъждествяването с материалната обвивка. Вероятно за тези, които наблюдаваме глобалните процеси е очеизвадно израждането, чиито последтвия отдавна са разпознаваеми. Всъщност, издигането в култ на материалното,  на придобитото отвън са последици от един естествен преход, за да се стигне до тоталното заземяване на човешкото съзнание. Това „огрубяване“ придоби крайни форми, като например: безмерно чревоугодничество, стремеж към трупане на материални придобивки, прекомерна жажда за власт, култ към парите, неконтрулируем сексуален апетит, изразен афинитет към насилие, дехуманизация ( невъзможност за култивиране на нормални човешки потребности като споделяне, съпричастност, състрадание, любов…),  които доведоха до логични последствия като: своеобразен „бум“ на заболеваемостта, природни катаклизми, икомомическа криза…

Всяка една от изброените крайни форми придобива външен израз и води до различни отклонения, на които, ако не обърнем внимание своевременно могат да доведат до  физически или ментални заболявания.

« Пример »

Неконтрулируемите сексуални контакти могат да доведат до притъпяване на физическата осъзнатост (загуба на чувствителност/връзка с тялото или негови части). В чувствено – емоционален план по този начин се блокира възможността на човек ( нормалната енергийна циркулация в и между органите, които съдействат подхранването на мозъчните центрове, отговорни за регулиране на емоции)  да създава по – дълбоки междуличностни отношения, тоест да бъде съпричастен, състрадателен, обичлив. Дълготраен дефицит (липсата на подхранване) на изброените качества може да доведе до различни заболявания: проблеми с репродуктивната система при жените и с мъжката потентност при мъжете, ракови образования, особено при жените, депресивни състояния, свързани например с дефицит на внимание или чувство за малоценност, при жените може да се стигне до тотална невъзможност за  самоидентификация, което да доведе  до мутация на генетичния код …

Как може човек да очаква да е здрав (физически), адекватен (ментално потентен) и високо продуктивен (генериращ качествена енергийна субстанция), ако в него вирее и се влива точно обратното. Човек, който поглъща всевъзможни боклуци и се ръководи от или сам активира нечист мисловен поток, няма как да се поддържа в тонусност – да бъде константно здрав и продуктивен. Ние сме това, което ежедневно мислим, чувстваме, правим, ядем и се превръщаме в това, над което се фокусираме. Тоест, нашето възприятие за света е всичко. Ако възприемаме себе си като сияйни, божествени създания и ежеднево полагаме усилия да сме чисти, сърдечни, обичащи и състрдателни, се превръщаме в такива. Ако се фокусираме на красивото, светлото, изящното и чистото и ние ставима такива. Това не означава да си затваряме очите за тъмната и нелицеприятна страна на живота, а да умем да я осветляваме, да виждаме смислите, уроците, от които може да извлечем поука.

По – голяма част от човечеството живее в заблуда, относно самата същност на живеене, което се явява пречка за раждането на по – качествено поколение. Тъй като обаче всемирното движение не е зависимо от развоя на човешкото невежество, ни изпраща все повече „свръх“ деца, природни бедствия и болестотворни явления, та евентуално да ни подскаже, че промяната се случва, независимо дали сме готови или не. Като цяло, имам предвид че днес се раждат деца с генетичен код, който до известна степен или изцяло не е онаследен, тоест е различен от този на родителите. Това обаче не е успокоение. Отговорността за създаването на качествено поколение е особено важно да бъде разбрана и поета от днешната жена. В този смисъл, първоначално жената трябва да промени отношението към самата себе си. Ние се отличаваме от мъжете по своята матрична структура. Това означава, че се влияем от всичко външно в много по – голяма степен. Съвременното приемане на сексуалните контакти като средство за задоволяване на нисшите инстинкти е съществена причина за генетичното израждане. Жената е като попивателна, тоест всеки който допуска в себе си оставя своя отбелязък  в генетичната памет (на жената) на клетъчно ниво, което се предава на следващити поколения. През призмата на вече споменатото може да се направи тълкувание на библейското разбиране за прелюбодеянието. Ако обърнете внимание в Библията има три персонажа, които се свързват с прекрачването на седмата заповед и трите са жени.

Защо?

Жената е съд, тоест тя е приемащата, а мъжът е този, който отдава. Когато жената извършва сексуален акт тя приема и заложеното по природа енергосъстояние на мъжа. Заради наличието на матка (естествено киноварно поле) жената има способност да запаметява всички полови енергии, проникнали в половата ù система. С други думи, при зачатието половите клетки пренасят всички характеристики на половия живот, който са водили родителите. Мъжът няма матка и затова не може да пренася такава информация на бъдещия плод.

Същественото от гореспоменатото е  съвременните жени  да разберат, че ние не просто правим секс (както могат мъжете), а позволяваме някой да остави отпечатък в нас.

Да, има начин ( доста труден и не във всички случаи възможен) за изчистване от привнесената от сексуалните партньори енергия, но по – разумният, а и по – лесният вариант си остава превенцията.

Жената като съд се пълни с това, което влиза в нея по всякакъв начин. Тъй като обаче, чрез съвкуплението се извършва актът на пораждане, репродуктивната система има памет, която се предава на бъдещите поколения.

Отношението на жената към мъжа и обратното е нужно да бъде въз основа на приемане и разбиране на различията в природата ни. Не си помагаме като се опитваме да се уподобяваме едни на други или като се съревноваваме помежду си. Няма как да имаме хармонични междуличностни отношения, ако не сме наясно първо със самите себе си и ако не се стараем да опознаваме партньора си. На определен етап в любовта между хората има нужда от условности (договорености) и те са здравословни, за да съзнаваме и уважаваме собствените и чужди граници. В божественото проявление на любовта ( когато обичаме Духа на човека), когато тя се превръща в обич, условия вече не може да съществуват. Това ниво на любовта всъщност е възможно, когато двама се срещнат и след изнурителен труд със собствения си Аз достигнат до чистата обич, която се изразява в пълна съпричастност към случващото се с любимия. В този план считам, че е изключително съществено да бъдем открити в чувствата, искрени в мислите и автентични в действията. Също така, за нас като жени е много важно да осъзнаем отговорността, която носим не само пред самите себе си, но и към целия еволюционен развой.  При сътворяването на поколение, за качеството на отрочето, майчината (матрициращата) структура е с преимуществено значение, именно заради информацията която носи и ще предаде.

Като жена, осъзнаваща необходимостта от мъжко присъствие, призовавам мъжете да се отнасят отговорно към влиянието, което оказват на жените. То в Библията се разглежда като енергийно прелюбодейство, което мъжа извършва, например изоставяйки жена си или пожелавайки тази на ближния.

« Разяснение »

Според някои тълкувания мъжът е този, който оказва най – вече енергийно влияние, на което жената се поддава. С други думи, мъжът извършва прелюбодеяние в ума си (пожелавайки или изоставяйки жената), с което подтиква жената да извърши физическия акт на прелюбодеяние и по този начин тя овеществява (материализира) прелюбодействието. Този и други интересни аспекти, относно мъжката типология и енергообмена (между мъжа и жената) ще бъдат разгледани по – подробно в третата част от цикъла „Аз съм ти“.

Жени или мъже всички ние сме част от цялостния еволюционен процес. Чувствам и искрено се надявам да е дошло времето да си прощаваме, да си помагаме, да се обичаме.

Вместо един срещу друг,

може да застанем един до друг,

да опитаме да бъдем един за друг,

просто да присъстваме един с друг…

бидейки в ЕДИНеНИЕ.