[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Алхимия на любовта е програма, насочена към реализация на жените в съответствие с индивидуалната ни природа. Основна задача в програмата е свързване с индивидуалния потенциал,  заложен във всеки  човек по рождение. Разбирането на индивидуалната същина означава опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас.

Жената изначално се характеризира с цикличен порядък на съществуване, предопределен от наличието на сакрален съд – матката. Матричното пространство (матката) има възможност естествено да събира, натрупва и преобразува енергия ⇝ последователност от процеси, които са в основата на алхимичното изкуство.

Програма  „Алхимия на любовта“ е метод за:

1) изучаване на общите за всички жени закономерности на цикличния порядък на съществуване;

2) опознване на индивидуалните качества, свойства, дадености, с които е уникална всяка една от нас;

Програмата е построена по интегрален принцип и съчетава практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, индиански, авторски) и лекционен компонент, синтезиращ духовния и научен аспект по важни за всяка жена въпроси. Програмата включва 4 етапа. Всеки етап се характеризира с конкретна задача.

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Етапи, задачи и стъпки:“][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1563905174581{background-color: #f6f2f5 !important;}“][vc_column][vc_column_text]Етап „Матрица“

Ценност ⇝ Истина

Свързване с архетипите ⇝ жрица и воин

Обединяване на противоположностите ⇝ светло и тъмно

Регулиране на чакрите ⇝ Аз съм (Муладхара=коренна) + Аз чувствам (Свадхиштхана=сакрална)

Цел ⇝ матката да се превърне в константен генератор на енергия

Основна задача ⇝ възстановяване на функцията на матката

1 – балансиране на маточната дейност и хормоналната активност;

2 – обединяване на цялата енергийна структура на жената (всички вътрешни органи и външни съдове) по отношение на единния център (матката);

3 – синхронизиране на мозъчната с маточната дейност;

На етап „Матрица“ се учим да пребиваваме пълноценно в себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на истинския йогин или шаман.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1563905217028{background-color: #fafafa !important;}“][vc_column][vc_column_text]Етап „Ключ“

Ценност ⇝ Любов

Свързване с архетипите ⇝ майка и дете

Обединяване на противоположностите ⇝ прозрение и илюзия

Регулиране на чакрите ⇝ Аз действам (Манипура=слънчев сплит) + Аз обичам (Анахата=сърдечна)

Цел ⇝ матаката + сърцето да се превърнат в константни генератори на енергия

Основна задача ⇝ отваряне на сърдечния център

1 – разблокиране на сърдечния център;

2 – синхронизиране на сърцето и мозъка – единение между мисъл и чувство, идея и действие, логика и интуиция;

3 – подхранване на духа;

На етап „Ключ“ се учим да обичаме себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на светците.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1563905174581{background-color: #f6f2f5 !important;}“][vc_column][vc_column_text]Етап „Лабиринт“

Ценност ⇝ Красота (мъдрост)

Свързване на архетипите ⇝ любовница и богиня

Обединяване на противоположностите ⇝ нисше и висше

Регулиране на чакрите ⇝ Аз общувам (Вишудха=гърло) + Аз виждам (Аджна=междувеждие)

Цел ⇝ матката + сърцето + мозъка да се превърнат в генератори на енергия

Основна задача ⇝ разбиране на начина, по който работи женския мозъка

1 – запознаване с биологичната основа, предопределяща физиологичните промени в женския организъм и външното им проявление;

2 – дешифроване на програми, имплицирани в несъзнаваното през постнаталния период (от 1-до-5 година);

3 – разбиране на модели на отношение и поведение, обусловени от семейната парадигма и социалната среда;

На етап „Лабиринт“ се учим да разбираме себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на мъдреца.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1563905217028{background-color: #fafafa !important;}“][vc_column][vc_column_text]Етап „Код“

Ценност⇝ Щастие (себереализация)

Свързване с архетипите ⇝ кралица и самодива

Обединяване на противоположностите ⇝ успех и падение

Регулиране на чакрите ⇝ всички + Аз разбирам (Сахасрара=коронна)

Цел ⇝ синхронизиране и балансиране мжеду дейността на трите енергийни генератора (матка, сърце и мозък)

Основна задача ⇝ моделиране на изначалната структура

1 – акумулиране на енергия чрез усилване на индивидуалните качества и свойства;

2 – генериране на енергия чрез преумножаване на изначалните дадености;

3 – източник  на енергиен ресурс се явява постоянното придобиване на знания и превръщането им в умения;

На етап „Код“ се учим да развиваме себе си и опознаваме или въплъщаваме недуалистична природа ⇝ съвършенство (сидха).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Преминаването през четирите етапа води, като минимум, до оздравяване на тялото и разширяване съзнанието. Програма „Алхимия на любовта“ е път към себеактуализация.

Програмата е рожба на дългогодишни занимания с:

⇝ практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, келтски, индиански, африкански, тантра и др.) и терапевтични методики (Семейни констелации, Сугестология, Психодрама, Силва метод и др.) за усъвършенстване на човешката природа;

⇝ странствания, посветени на изучаване културите на различни етнически общности;

⇝ и съкровенното намерение да разбера:

Коя съм?

Накъде вървя?

Каква е индивидуалната ми същина?

Как да се развивам в съответствие със същността си?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]