Записване

Стойност

    ∞  Еднократна сесия - 55 мин. ⇒ 34лв.

               Условия за провеждане на индивидуална сесия:

За индивидуална сесия призовавам да се записват  хора с  намерение да положат усилие за случването на благотворно изменение.

Особено подходящ период за провеждане на индивидуални сесии са дните на лунно нарастване. По време на пълнолуние и новолуние сесии НЕ се провеждат, освен ако не са предвидени като част от сесионен цикъл!

Записването за индивидуални сесии се извършва поне 1 седмица преди провеждането и се  съгласува изцяло с водещата!

Конфиденциалност!

Споделената по време на сесиите информация е абсолютно поверителна.

Превенция!

 Резултатността от сесиите зависи от индивидуалните параметри на всеки човек, което изключва даването на каквито и да е  гаранции.В повечето случаи сесиите имат терапевтичен ефект,което означава че могат да   доведат както до прилив на енергия и усещане за лекота, така и до определени дискомфортни състояния. Това са нормални, трансформационни симптоми и означават задействане на определен процес.

До индивидуална сесия не се допускат хора с психически заболявания.

При установяване на подобно отклонение, сесията се прекратява своевременно!

За да се запишете за индивидуална сесия, попълнете полетата:

Моля посочете името на събитието, което желаете да посетите: 
1