2019 ⇝ Годината на възможностите

И нека през новата година:

- Да следваме мечтите си, защото...“Знанието може да ни заведе от точка А до точка Б, а въображението навсякъде“ – Алберт Айнщайн
- Да вярваме че можем, защото...„Ако вярвате, че можете, вече сте изминали половината път“ -Теодор Рузвлет
- Да мислим утвърждаващо,защото...“Отрицателното мислене никога няма да ни доведе до положителни резултати.“ – неизвестен автор
- Да действаме съзидателно, защото...“Силата ражда съпротива. Прави само нужното, без да прибягваш до насилие.“ – из Дао Дъ Дзин
- Да избираме внимателно, защото... „Днешните ни избори са нашата утрешна действителност“ – неизвестен автор
- Да отсяваме ненужното, защото...“ Мненията не биват нито истинни, нито лъжливи, а само полезни в живота или безполезни.“ - Шри Ауробиндо
- Да узнаем какво е правилното за нас, защото...“Само човек, който е разбрал кое е правилно за самия него, може да учи другите.“ – будистка поговорка
- Да притежаваме себе си, защото... „Имаме твърде малко власт над това, което не е наше“ – африканска поговорка
- Да рискуваме премерено, защото...“ „Никога няма да прекосиш океана, докато не се осмелиш да изгубиш брега от очи“ - Христофор Колумб
- Да работим, защото...“Работата е най – доброто развлечение.“ - Майка Тереза
- Да даваме, защото ...“Който граби, губи.“ – Лао Дзъ
- Да продължаваме напред, защото...“Няма път към щастието. Щастието е самият път.“ - Буда
- Да обичаме, защото... „Любовта е мяра за човечността.“ – РА