Физиология на женското мислене

Унисекс парфюми, унисекс костюми ⇝ в илюзия живеем, че женското чрез мъжко се разбира, че мъжкото в женско може да се трансформира!

Повече от 90% от генетичния код на мъжете и жените си съответства. Съществува обаче мъничка, колкото детска шепа различия, които оказват влияние на всяка клетка в нашия организъм. Именно  тези уж количествено малобройни отличителни характеристики са причината за понякога несъпоставимите разбирания за живота между двата пола. Оказва се, че разглеждането на жените като умалени мъже от част от учените в миналото е меко казано неприемливо. Именно подобни твърдения са в основата на неразбирането на женската психика, поведение, преживяване, като цяло съществуване.

Между женския и мъжкия мозък са налице конкретни физиологични различия, които обуславят начина на възприемане и отразяване на действителността. Например инсулата ⇝ центърът на интуицията при жените освен, че е по - голям е и по – активен. Или хипокампусът, който се грижи  да съхраняваме детайлите от преживяванията и не ни оставя да забравим неустоимия поглед, кавалерския жест или постъката, от която ни е заболяло. Той също е по – голям и по - деен. Ето защо дамите понякога запаметяваме и най - малките детайли, докато  мъжете може и въобще да не си спомнят за тях.

И това са само част от функционалните различия в дейността на мъжкия и женския мозък, които обуславят начина по – който чувстваме, мислим, действаме.

Отдавна вече е ясно, че хормоните дирижирани от хипоталамуса в съюз с хипофизата обуславят цялата жизнена дейност на жената. Мозъкът  на всяка жена в  менструална възраст се изменя непрекъснато именно във връзка с активността основно на половите хормони. Според проучвания, в различните етапи от живота на жената, под въздействието на хормоните се формира и различна действителност, което в по- интензивен вариант се случва и при преминаване от един в друг период от месечния цикъл. Излиза, че светът на жената се мени непрестанно, което си е причина за понякога драматичното преживяване на моменти, които от мъжете се оценяват като несъществени.

Ето защо, лично аз като жена препоръчвам:

прекрасни мъже, ако жена ви е в „драматичен момент“ по – добре не ù казвайте „Хайде малко по-спокойно“

⇝ не се знае кой от хормоните е главнокомандващ в момента и как това може да се отрази на вас!

Женският мозък, както и мъжкият притежават изключителни дарби, просто различни. Жените умеем да създаваме истински дълбоки приятелства, да декодираме чувства почти като ясновидци, да боравим виртуозно с лексемите. Тези умения са изначални, ние се раждаме с тях и като цяло ( с някои изключения) не са присъщи на мъжете. Също така обаче от биологична гледна точка, като жени ние сме в огромна степен зависими от хормоналните приливи и отливи, които се отразяват на тенденциите в поведението ни. Ако отречем този факт ще се конфронтираме с природата си, но ако разберем как тя функционира можем да я моделираме.

Всичко може да се изменя и мозъкът е хитра машина с която можем да се сдружим, опознаем и променим.

Темата ще бъде подробно разгледана на:

Жената е алхимия на любовта 3

03/12/2017

12/11/2017