Стъклопис

РИСУНЪК ВЪРХУ СТЪКЛО

Ръчно рисувани изделия от стъкло, сътворени да вдъхновяват!

 

  ...пространсТВо...

                ...посОка...

                       ...гРаница...

                ...обЕм...

            ...прозирНост...

             ...диалектИка...      

             ...изкривяванЕ...

  

 

В безвремието дните отминават,

съзнанието броди безутешно,

една реалност в друга преминава

и само формата отвън, като че ли,

все същата остава.

Такава мъничка и крехка,

почти прозрачна и неуловима,

зрънце в ефирно тяло представлявам,           

а сякаш целия всемир,

безмълвно изразявам.