Програма "Алхимия на любовта"

Алхимия на любовта

е програма, посветена на дълбоко познание на женската природа. Програмата е насочена към разгръщане на идентификационния код,  заложен във всеки  човек по рождение. Дешифроването на индивидуалната същина означава свързване, опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас. Жената изначално се характеризира с цикличен порядък на съществуване, предопределен от наличието на сакрален съд - матката. Матричното пространство (матката) има възможност естетствено да събира, натрупва и преобразува енергия ⇝ последователност от процеси, които са в основата на алхимичното изкуство. Програма  "Алхимия на любовта" е метод за:

1) изучаване на общите за всички жени закономерности на цикличния порядък на съществуване

и

2) опознване на индивидуалните качества, свойства, дадености, с които е уникална всяка една от нас.

Програмата е построена по интегрален принцип и съчетава практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, индиански, авторски) и лекционен компонент, синтезиращ духовния и научен аспект по важни за всяка жена въпроси. Програмата включва 4 етапа. Всеки етап се характеризира с конкретна задача и 3 стъпки към реализирането ù.

Етапи, задачи и стъпки:

Етап "Матрица"

Задача ⇝ възстановяване на функцията на матката

1 - активиране на енергийния поток в тялото чрез балансиране на маточната дейност

2 - обединяване на цялата енергийна структура на жената (всички вътрешни органи и външни съдове) по отношение на единния център (матката)

3 - синхронизиране на мозъчната с маточната дейност

Матката е константен енергиен генератор

На етап "Матрица" се учим да пребиваваме пълноценно в себе си.

Етап "Ключ"

Задача ⇝ отваряне на сърдечния център

1 - активиране на сърдечния център

2 - синхронизиране на сърцето и мозъка - единение между мисъл и чувство, идея и действие, логика и интуиция

3 - подхранване на духа

Матката + сърцето = константен енергиен генератор

На етап "Ключ" се учим да обичаме себе си.

Етап "Лабиринт"

Задача ⇝ разбиране на начина, по който работи женския мозъка

1 - запознаване с биологичната основа, предопределяща физиологичните промени в женския организъм и външното им проявление

2 - дешифроване на програми, имплицирани в несъзнаваното през постнаталния период (от 1-до-5 година)

3 - разбиране на модели на отношение и поведение, обусловени от семейната парадигма

Матката  + сърцето + мозъка = константен енергиен генератор

На етап "Лабиринт" се учим да разбираме себе си.

Етап "Код"

Задача ⇝ моделиране на изначалната структура

1 - Акумулиране на енергия чрез усилване на индивидуалните качества и свойства

2 - Генериране чрез преумножаване на изначалните дадености

3 - източник  на енергиен ресурс се явява постоянното придобиване на знания и превръщането им в умения

Духът е константен енергиен генератор = непрекъснат процес на преобразуване на енергийната структура = безконечно възраждане

На етап "Код" се учим да развиваме себе си.

Преминаването през четирите етапа води като минимум до повишаване на честотните характеристики на организма, разширяване на съзнанието, положително изменение на поведението. Целта на програма "Алхимия на любовта" е преобразуване на изначалната структура, което означава преминаване в нов по - качествен формат на съществуване.

Програмата е рожба на дългогодишни занимания с:

⇝ практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, келтски, индиански, африкански и др.) и терапевтични методики (Семейни констелации, Сугестология, Психодрама, Силва метод и др.) за усъвършенстване на човешката природа

⇝ странствания, посветени на изучаване културите на различни етнически общности

⇝ и съкровенното намерение да разбера:

Коя съм... ⇝ На къде вървя... ⇝ Какво ми е нужно...  ⇝ Как да го постигна...

Програма "Алхимия на любовта" включва няколко методологически способа:

Семинари - провеждат се регулярно в периодите около пълнолуние. Семинарите включват практическа и теоретична част. За всеки семинар са подбрани определени инструменти ( практики от различни традиции и авторски практики), които са носочени към реализирането на конкретната задача на семинара. В съответствие със задачите на семинара се разработват и темите на лекциите.

  ⇝ Женски кръгове на новолуние - събития са практически ориентирани и основната им задача е насочване на вниманието навътре , активиране на интуицията и чувствените възприятия с цел достигане до истинните потребности и желания.

⇝ Групи за практика - насочени са към затвърждаване на наработеното по време на семинарите и женските кръгове. Регулярните занимания в групите способстват постигането на дълготрайни резултати, свързани с хармонизирането на дейността на женския организъм и полагане на основите не цялостно, единно, организирано, осмислено съществуване.

Програма "Алхимия на любовта"

Програма "Алхимия на любовта" е четиристъпно преобразуване на:

ВЛЮБВАНЕТО...Всяка една от нас е удивително уникална...

в ОБИЧ...и за да бъде щастлива е нужно единствено да е това, което Е...

ОБИЧТА В НАЧИН ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ НА БИТИЕТО... Всяка една от нас сътворява собственото си битие...

ОБИЧАНЕТО НА БИТИЕТО...следвайки индивидуалната си природа...

в ИЗКУСТВО...Всяка една от нас е оръдие на любовта, което може да преобразява всички неща в света...

~ МИСИЯТА НА ВСЯКА ЖЕНА Е ДА БЪДЕ ЖЕНА ~

06/01/2018