Приятел

На този ден приятел близък е роден.

В живота ми небето го изпрати,

с надеждата отново да запали, искрица в мен...

в угасналата ми свещица.

Научи ме да вярвам във доброто,

дари ме с обич и подкрепа.

Открехна той  вратата на познанието,

посочи ми най - вярната пътека.

Благодаря за светлината,  щедростта и добротата!

В сърцето ми приятел скъп си ти оставаш

и вечно ще почитам постъпката ти свята!