Мисия

„...Стъпката от човек до свръх-човек

е следващото наближаващо осъществяване

в еволюцията на Земята...“

Шри Ауробиндо

 

Интегралната терапия е иновативна методика, ориентирана към есенциалните характеристики на всеки човешки индивид. В същността си представлява глобален синтез, основан на мирови принципи,  залегнали във всяко истинно знание. Интегралната терапия приема, разбира и съчетава древни учения и съвременни терапевтични методи, наука и духовност, изкуство и нови технологии. Задачите на интегралната терапия са ориентирани към обединяване, хармонизиране и трансформиране на всички нива на нашето същество, в зависимост от неговите специфични особености. Да бъдем интегрални индивиди преди всичко означава да се освободим от отрицанието, защото Всемирът така или иначе не го отчита. Интегралната терапия не само предлага възможност да се докоснем до висока човешка форма на преживяване, но и да преорганизираме цялото си съществуване, като се издигнем на по - висше съзнателно ниво. В същината си това, което  наричаме  "съзнание" е инструмент с който можем да проникнем  до най - фините слоеве на човешката природа и да опознаем законите на мирозданието . Интегралната терапия е безспирно движение навътре, което  способства за пълна или частична  метаморфоза на външната природа. Също така, чрез осветляване на обусловености и  преформатиране на изначалните параметри,  спомога да опознаем  естеството на божественото и космологичния порядък. Като цяло ни подготвя да преобразуваме съществуването си, трансформирайки  го в нескончаемо  възраждане.

Естеството на интегралното съществуване в личностното му приложение е висша форма на интериоризация (преобразуване на външни по форма действия или операции във вътрешни) ⥈ обединяване на всички енергийни структури на човешката природа.
Терапевтичното приложение на интегралното съществуване е висш метод за екстериоризация (обективизиране на вътрешния свят на човека чрез процеси на практическа и социална дейност. Преход на действия и операции от вътрешен, психически, идеален, умствен план, във външен, реален, предметен, социален план). ⥈ активно благотворно изменение на средата, чрез интегриране на поведенчески модел (пример), задвижван от безусловно проявление на любов, изразено чрез непосредствена доброта, състрадание и съпричастност.

ПРОИЗХОД

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ

ЗАДАЧИ

ЕТАПИ

 

                                                                    Интегрално съществуване

 

Автобиография