Интегрални маски

      СЪВЪРШЕНА МНОГОЛИКОСТ  

   Преживявания въплътени в рисунък, сътворени да изразяват!

           ...ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ...

 

              ...РИТУАЛ...

 

                       ...ЗАБЛУДА...

 

                     ...ИГРА... 

 

                             ...ПРОЯВЛЕНИЕ...

Обагрен в цветовете на живота лик,

 

не просто красива живопис, а миров образ-стих.

 

Една палитра преминава в друга,

 

нюансът сив прелива в пъстър елексир пенлив.

 

Есенцията сакрална се излива,

 

за да твори персона с израз многолик.