Индивидуални консултации

Индивидуалните консултации са ориентиране към справяне с проблеми от лично естество. Всеки човек се ражда с определени параметри. Независимо какви са те, дори и най- надарените индивиди, в определени аспекти от жизне-способността си са в дефицит. Естеството на недостатъчност, може да се изразява в проблеми, свързани с любовни отношения, финансови затруднения, семейни конфликти, здравословен дисбаланс. Без значение в кой план от съществуването не се справяме, това води до чувсто на неудовлетвореност. За всеки от четирите базисни проблематични аспекта, обикновено има  причина/и. На индивидуалните консултации/сесии работата е концентрирана в насока осветляване на съответния проблем и първопричината/те за пораждането му и намиране на възможности за неговото решение.

Процесуални стъпки

♦ Конкретизиране на проблем

Основна задача наиндивидуалните консултации/сесии е човек да се докосне до изначалната причина (комбинация от причини), следствие от която е даден проблем. Базирайки се на задълбочено изследване на личните ми същностни характеристки и непрестанно наблюдение на различни индивиди, достигнах до осмислянето, че голяма част от хората в съвремения свят пребивават в състояние на неудовлетвореност, без да го осъзнават. То може да се изразява в униние, апатия, агресивно поведение, безразличие,раздразнителност, честа смяна на настроенията, физическа отпадналост и т.н...Независимо обаче какво е външното проявление на това състояние, за него има определени причини. Възможно е да е следствие от натрупания житейски опит- действията, които сме извършили до настоящия момент.Може да е обусловено от семейната система – проблемни взаимотношения, травми в ранна детска възраст, идентификации. А би могло и да е дълбоко закодирано в същностните ни характеристики- информация, която oнаследяваме от различен формат на нашето  съществуване (пренатално)

♦ Наблюдение и анализ

 Конкретизирането е първата и най- важна фаза от процеса на   справяне с проблема. В някои случаи, би могла да се окаже и единствената, от която човек се науждае. Въз основа на лични наблюдения, съм забелязала че за разблокирането на някои обусловени дадености е необходимо просто да бъде подзказано. В други случаи, когато възлите са от по- сложен характер( свързани с дълбинни зони от съществото ни) се изисква постепенно разплитане. То се извършва в поредица от индивидуални сесии и се базира на задълбочено наблюдение и постъпателен анализ.  В случая се изготвя индивидуален план за провеждането на сесиите, който  протича в определен от водещата ритъм, през конкретен времеви диапазон. Броят на сесиите  се уточнява предварително. След приключването на всеки цикъл от индивидуални сесии се прави обобщен анализ на случващото се.

♦ Изготвяне на индивидуален план

Изготвянето на индивидуален план представлява своеобразна навигация, която се разработва специално, в съответствие с личните потребности на всеки човек. Това означава, че конкретния план е възможно да се изготви след определен сесионен цикъл. За изготвянето на индивидуален план, който би спомогнал за поддържане на постигнатото по време на сесиите, се изисква сериозна  енергийна и времева отдаденост. Процесът по реализирането на конкретни напътствия се осъществява в няколко етапа: наблюдение- синтезиран анализ, който включва кратко описание на фактологичната картина; обяснение-  генерализация на база фактологична ретроспекция + настоящо състояние + хипотетично предвижване; индивидуални препоръки-  конкретна/и/ насока/и/, които да се следват в ежедневието постоянно. Изготвянето на индивидуални препоръки е само предпоставка за случването на благотворно изменение, но зависи от личното намерение, отношение и постоянство.  Ритмичната организираност на ежедневието ни е основен фактор за по- качествено съществуване. Поемането на лична отговорност е следващото базово условие , което е предпоставка за ползотворна трансформация.          

Стойност

            ∞  Еднократна консултация - 60 мин. - 40лв.

 

Конфиденциалност!

Споделената по време на индивидуалните консултации информация е поверителна и не се разпространява.

Превенция!

 Резултатността от консултацията/сесиите зависи от индивидуалните параметри на всеки човек, което изключва даването на каквито и да е  гаранции. Сесиите имат терапевтичен ефект, което означава че могат да   доведат, както до прилив на енергия и усещане за лекота, така и до определени  дискомфортни състояния. Това са нормални, трансформационни симптоми и означават задействане на оздравителен процес.

До индивидуална сесия не се допускат хора с диагностицирано психично заболяване!

При установяване на подобно отклонение, сесията се прекратява!

ЗАПИСВАНЕ:

- 0886 199 299

- atanasovaralica@yahoo.com

 

01/04/2019 до 30/04/2019