За България...

България е нашата обител,

земя красива, многолика.

История вековна се разкрива

в светилищата на предците,

на древните народи,

почитали я като майчица велика.

Тя малък център е за нас в света,

събрала всичките блага.

В прегръдката ù са сплотени

магичните гори зелени,

морето черно и солено,

прекрасни планини, високо устремени

и нежни дълбоки езера,

притихнали  небесни огледала.

Благодаря за моя дом сега.

Аз обещавам да се връщам,

дори  да съм на край света,

в дружба със своите събратя

да пазя, обичам и прославям

българската същина.

06/09/2017