Живот ли бе да го опишеш...

 

  Сърцето ме болù...

Тъга обзела го е,

самичко се опитва да цъфтù,

но външното притиска го и го душù.

Все същите изисквания и не по - малко горчиви думи е нужно да изтърпù.

Излиза, че резултатът се измерва в парù!

И пак...болù...

Ако всичко е имоти и коли, къде е човешкото...увù?!

Жените се приучиха да бъдат кукли на концù.

Наклепали муцуни, продават тела и душù!

Мъжете без жени пък се считат за недостойни,

тогава взимат си притурка, ако не готви, поне да ги красù!

Перфектна сделка става, но само ако сме съгласни да съществуваме като мъртви душù!

 

16/05/2016г.