Една - Ардал - 69

Най - важното нещо, което човек може да научи в живота си е да обича и да бъде обичан!

То ни подготвя да се родим, помага ни да растем,

то е това, което подтиква да го търсим,

заради него сме готови да умрем!

 

J G

 U   N  T   A  N  A  S  0 Q  U   E  R   T  A S  • 0 C H I E  T   A L  • 0 0 a d G Y   A N  A0 H   E R T   A L0 S E M V   E   A 0 0 A D A  L

        200     40      100    1    40       1     90   0          70    200     5     80     100     1   90     0        3     8   9   5    100     1    20     0              1   40    4    7    50     400     1   40     10   0         8   200      5   80  100    1    20  0        90    5   30    700     5   100     1               1     80    4     1     20

3159

 

 

Научих се да бъда жива и сама!

Дълбоката чувствителност изливам,

като безкрайна доброта.

Със себе си започнах аз да се разбирам,

в мислите, в действията, в чувствата

успявам вече да се ориентирам.

Спокойна си оставам и в болката, и в радостта!

В нестихваща стихийност успявам да се овладея!

Отдавайки любов,

реалността аз превтворявам в красота!

В безспирно наблюдение живея,

да преоткривам себе си за света е мисия,

заложена в моята съдба.

 

E G

      N  T   A N A  S  • 0   E    T   A   • 0 C H  E T   A L0 0 a n d G O Y   A N A0 H U   E R   T   A L  • 0 E  M   E T   A 0 0 A R   D  A L

                 126  84  120  6  84  6   114 0     102  126  30  108  120  6  114  0     18 48  54 30 120  6  72          6  8  24  42 90 150  6  84  6  0     48 126  30 108 120   6  72  0    114 30  78  132  30 120  6          6  108   24  6  72

3222

 

 

Една година от как си в небесата се измина.

Не лека беше тя, но си замина.

В твоя чест сега мълчим и  с капка вино устните квасим.

Чрез наште устни нека в душата ти безсмъртна жаждата да утолим,

та да пребъде тя в тъмата необятна и пак за живота да възкръсне като слънце всеобхватна. 

 

S G

                   U  N T  A N  A S0 Q U  E A S0 C H I E T  A L0 0 a n d 0 G O Y A  N  A0 H U E R T A  L0 S E M  V E T  A 0 0 A R D A L

                         21  14  2   0   1  14  1  19  0     17  21  5   18  20   1  19 0      3  8   9  5  20   1 12 0          1  14 4      7   15  25  1  14    1  0     8   21  5 18  20  1  12  0     19  5  13  22  5  20   1        1  18  4   1  12

537

Задай въпрос