Душата ми мълви

Когато останеш сам в тъмнината,

заслушай се в тишината...

Когато се изгубиш сред тълпата,

заслушай се в тишината...

Когато си просто ти...сред нищото,

  заслушай се в тишината...

Там някъде, самичък, сред непрогледната тъма душата ти мълви...

Стой, остани, не си върви, с мен бъди!

Заслушай се в тишината!

Не ме търси сред чуждите съдби, а се спри и ме събуди!

Заслушай се в тишината...

Аз ридая и моля те да ме чуеш ти, само ти...

заслушай се в тишината...

Сърцето отвори, живота прегърни и ме пусни...

Пусни ме и бъди свободен...

ПОЛЕТИ!

24/05/2016г.

« P.S »

Изписано, изказано или изпято,

празнословно излеяние остава,

ако в действие не въплъти се,

абсолютно отговорно и осъзнато!