Блог

                    

Страсти и вълнения, въплътени в мислотворения!

Програма „Интегрална жена“ е самообучителна програма за жени, които желаят да бъдат здрави, удовлетворени, красиви и щастливи.

Програмата е изпитан метод за:

⇝ възстановяване и съхраняване на индивидуалния потенциал;

⇝ ориентиране в истинните ни потребности;

⇝ разкриване на вътрешната красота,  следствие от живот в синхрон с личната ни природа;

 ⇝ постигане на истинско щастие , чрез радостта от изразяване на собствената същина;

- Да следваме мечтите си, защото...“Знанието може да ни заведе от точка А до точка Б, а въображението навсякъде“ – Алберт Айнщайн

- Да мислим утвърждаващо,защото...“Отрицателното мислене никога няма да ни доведе до положителни резултати.“ – неизвестен автор

- Да узнаем какво е правилното за нас, защото...“Само човек, който е разбрал кое е правилно за самия него, може да учи другите.“ – будистка поговорка

- Да работим, защото...“Работата е най – доброто развлечение.“ - Майка Тереза

- Да продължаваме напред, защото...“Няма път към щастието. Щастието е самият път.“ - Буда
- Да обичаме, защото... „Любовта е мяра за човечността.“ – РА

"Ключ" е вторият етап от програма за реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа ⇝ "Алхимия на любовта".

Програмата е рожба на личния ми опит в разгръщането и развитието на индивидуалната ми женска същност.

На етап "Ключ":

⇝ активиране на сърдечния център и регулиране на дейността на сърцето ⇝ т физиологична гледна точка;

⇝ възстановяване на способността да отдаваме безусловна любов ⇝ първостепенна задача на ниво преживяване;

⇝ любов ⇝ формиране като принцип на съществуване;
⇝ постигане на природата на светец ⇝ външна форма на проявление;

"Матрица" е първият етап от програма за реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа ⇝ "Алхимия на любовта".

Програмата е рожба на личния ми опит в разгръщането и развитието на индивидуалната ми женска същност.

На началния етап:

⇝ възстановяване на чувственото възприятие на матката и нормалното ù функциониране ⇝ от физиологична гледна точка;
⇝ пълноценно пребиваване в себе си ⇝ първостепенна задача на ниво преживяване;
⇝ истина ⇝ формиране като принцип на съществуване;
⇝ постигане на природата на истинските йогини или шамани ⇝ външна форма на проявление;

Предаването на знания е отговорност...съприкосновението с вътрешния свят на хората е сакрално посвещение...

Развитието се характеризира с наличието на разбиране за това:

⇝какво развиваме;

⇝ защо извършваме дадена дeйност;

⇝ как я осъществяваме;

⇝ какви са последствията от нашата дейност върха нас и пространството, в което пребиваваме;

Всичко останало може да се нарече начин за препитание, вид забавление или хубав театър, но не и развитие.

Интегрална йога е своеобразен синтез между практики от различни традиции (даоистки, будистки, авторски), насочен към свързване, обединяване и хармонизиране на всички структури в човешкото същество. Часовете по Интегрална йога имат следните благотворни ефекти:

⇝ регулиране и балансиране на основните жизнени процеси ⇝ дишане, хранене, движение, растеж и т.н;

⇝ повишаване на жизнения тонус ⇝  на физическо, емоционално и ментално ниво;

⇝ понижаване на стреса и тревожността;

⇝ хармонизиране на личността ⇝ баланс между тяло, енергия и дух

Жената олицетворява всички мирови блага!

И нека цъфтим момичета прекрасни,
и нека страстта си проявим.
Нека не чакаме , не се срамим.
Какво по- хубаво от любовта, от щастието, от радостта
може да ни се случи днес и през месеца,
приветстващ пролетта...

Любовта е качество на преживяване на живота, възможност да живеем С..., Чрез..., В Любовта.
В същността си любовта е безусловна, безкористна, всепрощаваща и най - вече непреходна.
Любовта не осъжда и не отрича, тя е чиста искра, която понякога ни разтърсва със своята честност и прямота.

Любовта е мяра за човечността!

Алхимия на любовта е програма, посветена на дълбоко познание на женската природа. Програмата е насочена към разгръщане на идентификационния код,  заложен във всеки  човек по рождение. Дешифроването на индивидуалната същина означава свързване, опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас.

Алхимия на любовта е четиристъпно преобразуване на:

Унисекс парфюми, унисекс костюми ⇝ в илюзия живеем, че женското чрез мъжко се разбира, че мъжкото в женско може да се трансформира!

Женският мозък, както и мъжкият притежават изключителни дарби, просто в някои аспекти различни. Жените умеем да създаваме истински дълбоки приятелства, да декодираме чувства почти като ясновидци, да боравим виртуозно с лексемите. Тези умения са изначални, ние се раждаме с тях и като цяло ( с някои изключения) не са присъщи на мъжете. Също така обаче от биологична гледна точка, като жени ние сме в огромна степен зависими от хормоналните приливи и отливи, които се отразяват на тенденциите в поведението ни. Ако отречем този факт ще се конфронтираме с природата си, но ако разберем как тя функционира можем да я моделираме . Всичко може да се изменя и мозъкът е хитра машина с която можем да се сдружим, опознаем променим.

Танц "Всемирна вълнà" е инструмент за извайване на тялото и синхронизация на дейността на външните съдове и вътрешните органи. Всяко движение от последователността се поражда от центъра на матката и се разстила вълнообразно по цялото тяло, което спомага да се свържем по - дълбоко със сакралния съд ⇝ извор на женствеността. Последователността претворява естественото взаимодействие и преливане една в друга на четирите стихии ⇝ огън ⇝ вода ⇝въздух ⇝ земя и ни учи как да ги владеем.

България е нашата обител,

земя красива, многолика.

История вековна се разкрива

в светилищата на предците,

на древните народи,

почитали я като майчица велика.

Родих се аз жена...

 от лоното сакрално,

из дебрите на майката Земя.

... да бъда вярна на себе си,

да следвам пътя и слушам всемирната повеля ⇝

това е моята съдба.

Любовта не може да бъде удачна или неудачна! Нея или я има или не!

Възможността за преживяване на истинната любов спомага за разбиране на света  такъв какъвто е.

В името на любовта творя предмети съюзници, създадени с жизнеутвърждаващата сила на обичта...

Близостта с децата се случва, когато ние се потопим в техния свят с цялата си обич и търпение. Истинската връзка се осъществява, когато им позволим да ни свържат с детето в самите нас.То е онази част, която е готова да играе, да експериментира, да търси и да открива, да расте... Всеки път, в който се свързваме с детската си същина, преоткриваме собственото си място в света.

Любовта наставничество не търпи...

Можем да бъдем учители по имидж, светци по призвание дори...

Във връзката с любимия обаче,

 ни с поучения, ни с проповеди ще ни провърви!

В партньорските взаимоотношения няма място за ръководител и подчинен, наставляващ и наставляван, за учител и ученик.

В тях или влизаме просто хора или не влизаме въобще.

Кого виним, че ний сами превърнали сме се в монета за размяна?

Уж просто искаме на чаша чай с другия да поседим,

а всъщност взаимно се залъгваме, че нищо не целим.

" Истинските взаимоотношения не са възможни, когато общуването има определена цел."

Джиду Кришнамурти

Любовтае е не просто тема, а ТЕМАТА...защото само тя лекува истински, дори и най – дълбоката рана, дори и най - жестоката постъпка, дори и съвестта. Всъщност, може би единствено любовта би могла да събуди изпадналата в ступор, вцепенила се човешка съвест. Любовта е сила, която реално може да преобръща, да преобразява всички неща. Но е важно да се разбере, че тук не разглеждам всеявната проява  на любов, а невидимата всепоглъщаща любов, която прониква в съществото и постепенно се разлива, докато не пропие всяка костичка, всяка бръмка.

Чувствам, че разглеждането на темата за женствеността е важно  да започне с поставянето на изначалния въпрос – какво е женственост и в какво се изразява?  За да може обаче да намерим обективен отговор, трябва да се разграничим от субективното си разбиране за понятието. О.К.!

 

Във Вселената съществува само един Храм

и това е Тялото на Човека. Няма нищо

по-свещено от тази Висша форма.

Когато поставяме ръката си върху човешкото тяло,

ние се докосваме до Небето!

Хората не сме идеални. Едни не умеят да взаимодействат с енергията на парите, други не умеят да чувстват, трети нямат мяра в отдаването, четвърти не умеят да градят партньорски взаимоотношения и т.н.. И какво толкова, светът не спира, защото не ни бива в нещо!

Красотата на света се състои в необозримото многообразие от форми, цветове, звуци, аромати, като цяло съвкупността от  явления, които толкова си приличат по неизменната им връзка със цялото и толкова се различават по индивидуалната си своеобразност. В природата всичко съществува в постоянно взаимодействие едно с друго, в  константна двуплановост , която е едновременно противоречива, но и обединяваща по същността си. Отричайки, човек принципно се отдалечава от възможността някога да разбере явлението, което отрича. Освен това, за самия обект на отрицание няма никакво значение дали ние го приемаме или не, той ще продължи да съществува. Когато дефинираме нещо като несъществуващо или невъзможно, автоматично ограничаваме възприятието си, съответно познавателната си способност, тоест основните мозъчни функции, чрез които се развиваме като човешки същества.

 

Посях си нявга зрънце в гората,

там някъде в тайнствено магичната утроба - планината.

Поливах го с амброзия, дарена ми от езерата.

Растеше то самичко в земята.

Луната стражуваше му нощем,

пазител бе му тя от сенките на мрака.

Във всяко човешко същество изначално са заложени определени условия, които предопределят по - успешната му или не реализация в един или друг аспект на битието. Това неминуемо означава, че принципно няма как да сме еднакво резултатни във всяко направление.  Прелестта на човешкия формата (за разлика от божествения) е именно във възможността чрез взаимодействие помежду си да се учим да се справяме със собствените си дефицитни страни. От тази гледна точка е съществено на първо място да приемаме различността. Всеки един от нас е цяла вселена, с индивиуална история и има право да вярва, следва и изразява собствените си убеждения. Дори и те да не съвпадат с нашите, важно е поне да ги уважаваме. Смисълът на общуването между хората е в благотворния взаимообмен, а не в празномисленото противопоставяне, сравняване и съревнование. Всеки път, в който сме груби и жестоки към другите, всъщност проявяваме омраза към самите себе си.

Всеки човек, осъзнавайки природата си, тоест защо е тук и каква е мисията му, неминуемо се превръща в сътворец. Това означава, че разбира защо, кога, къде и как е нужно да действа, ръководейки се от закона за взаимосвързаност или взаимопораждане ( Аз съдържам цялото и цялото ме съдържа). Или с други думи, не само е нясно с кармичния принцип, но го ползва като инструмент. "Събуждането" или осъзнаването ни като автономни същества изисква абсолютно поемане на отговорност. Тя се проявява по отношение на:

Любовта не може да бъде удачна или неудачна! Нея или я има или не!

Любовта е качество на преживяване на живота, възможност да живееш В..., ЧрЕз... и С любовТа.

Любовта не е задължително да бъде споделена, за да бъде проявена.

Ако някой твърди, че това е преходно състояние, значи не умее да чувства и разбира истинската същност на любовта.

Според мен не може да обичаш някого или нещо за известно време.

Истинската любов е безусловно, но и безкомпромисна! Безкористна, но и нетърпяща неправдата! Всепрощаваща, но и безжалостно искрена!

 

Лично за мен, към настоящия момент въпросът за поемането, разбирането и проявяването на отговорност е от съществено значение. Това е и причината да призова всеки, който има желание да изкаже мнение, за което ще бъда искрено благодарна. Като за начало, аз ще поразсъждавам, без да привнасям собственото си разбиране, със задачата да запитам самата себе си: До колко имаме право да говорим или изискваме отговорност, ако самите ние не сме безупречен пример за осъзнати личности? Може ли човек да бъде относително добър или наполовина честен?!

 

Посветено на всички прекрасни жени!

Една...

когато времето спря,

в нощта на ярко светеща звезда...

За утрото шептеше тихо тя...

Върви, не се плаши, поискай това което сама заслужи ти!

Не бой се от хорските одумки, те са само празнословни его - хрумки!

Върви, в живота се ври, не се мечтае, ридае и седи!

 

Когато останеш сам в тъмнината,

заслушай се в тишината...

Когато се изгубиш сред тълпата,

заслушай се в тишината...

Когато си просто ти...сред нищото,

заслушай се в тишината...

В нощта...

дете творено в единното селение,

синхроннно със сферичното вълнение,

в ритъма на вечността.

 

Сърцето ме болù...

Тъга обзела го е,

самичко се опитва да цъфтù,

но външното притиска го и го душù.

 

Зове ме път, начало, нов живот...

Сърцето ми повика му слуша,

с вълнение трепти...не спира...

В покой със своята съдба,

в смирение с волята вселенска...

 

Красива, прелестно искряща в тъмното звезда,

една...

самичка на света.

Дете на вятъра, подгонил морската вълна.

Състраданието и любовта могат да се реализират и да бъдат истинно проявени, единствено едно чрез друго. Човек не може да бъде състрадателен преди да се е научил да обича просто заради самата любов, в което всъщност се изразява самото състрадание.Висшата форма на любов е именно състраданието, защото то е безусловно и неочаква нищо в замяна.

 

Най - важното нещо, което човек може да научи в живота си е да обича и да бъде обичан!

То ни подготвя да се родим,

кара ни да растем,

то е това, което подтиква да го търсим,

заради него сме готови да умрем!

 

Отново нещо си отива,

една частица смъртна,

сега в мен умира.

Имало едно време ...някъде, някога или никога и навсякъде, един по - друг свят. Свят различен от нашия, или по - точно, от този в който   сме го превърнали. Защо точно тук и именно сега? Нека заложим отговора относително, или хайде да  поиграем с времето...

…Потапяш се в дълбока  "maya" ...ти  сънуваш...сънуваш...

 

На този ден приятел близък е роден.

В живота ми небето го изпрати,

с надеждата отново да запали, искрица в мен...

в угасналата ми свещица.

Научи ме да вярвам в доброто...

 

България е нашата обител,

земя красива, многолика.

История вековна се разкрива

в светилищата на предците,

на древните народи,

почиталя я като майчица велика.

Темата за секса е особено актуална и пиперлива. Но и въобще! Всичко което в днешно време може да ни погъделичка отвътре, представлява за съвременния човек ПИК-антно изкушение. Светът реално все си кръжи около оново, което го възбужда.

Като снежинка бяла небето ме изпраща,

във въздуха свободна аз се рея,

понесена от вятъра,

превръщам се в звезда искряща.

Там горе, облак е моята обител,

 

Всяка сутрин позитивно се настройвам:

„нека ден прекрасен бъде днес,

ползотворен, много цветен,

с приключения изпълнен...

 като цяло интересен...“