Алхимия на любовта⇝Етап Ключ

Програма "Алхимия на любовта" е рожба на личния ми опит в себепознанието и познанието на света. В предшестващите 6 години преминах през множество трансформации, които доведоха до сътворяването на програма за реализиация на жените (Алхимия налюбовта) и метод за цялостно  усъвършенстване на човешката природа  чрез еволюция на съзнаието (Интегрална терапия).  По пътя си разбрах, че истинското познание се постига чрез пребиваване  в практически опит. Увереността ми произтича от личното ми пътешествие в процеса на разгръщане на индивидуалната ми природа. Ето защо, малко по малко продължавам да споделям историята на творенията, които се родиха вследствие множество нелесни, но пък интересни преживявания.

"Ключ" се явява вторият етап от програма "Алхимия на любовта", който е насочен към отваряне не сърдечния център и възвръщане на способността да отдаваме безусловна любов. На този етап ние опознаваме или въплъщаваме природата на светците.

Защо подчертавам, че в случая възстановяваме това качество?

Универсумът изначално е надарил жената със способността да отдава любов без условия, като  ù е отредил най – важната задача ⇝ да ражда живот. Съвременната потребителска форма на междуличностни взаимоотношения е потиснала тази естествена способност на жената, от което страдат най - вече децата. Проявяването на безусловната любов към детето, особено в първите години (докъм 2 - 3) е абсолютно необходимо условие за изграждането впоследствие на един здрав индивид. Любовта е базисна потребност,  еднакво важна за детето, както и осигуряването на вода, храна и защитена среда. Един от примерите, които са свидетелстват за това колко е съществена любовта на родителите (особено на майката) през първите години от израстването на детето, са изоставените деца. Според редица наблюдения на специалисти, дори тези деца да са били отвергнати от майките си като съвсем малки, израствайки те чувстват липсата на любов и цял живот се опитват да я компенсират. Също така любовта е една от предпоставките още от малко детето да прояви индивидуалните си качества, както и да се развие стремежът към самоактуализция. Ето защо, на втория етап от програма „Алхимия на любовта“  ние се учим да обичаме без условия ⇝ като за начало себе си. Само обичайки и качествата и несъвършенствата си можем да постигнем така желаната хармония. Само, който се чувства комфортно, приемайки собствените си ограничения може да ги преодолее. Само, който приема другите с цялата им палитра от различия, може да бъде истински полезен за пространството.

Да обичаме безусловно не е лесно, защото означава да нямаме очаквания, да не даваме оценки, да не съдим. Безусловната обич предполага  човек да изпитва в определн смисъл съпричастност към целия човешки род и състрадание към всички живи същества. Когато човек обича по този начин, той проявява еднакво отношение и към глупавия и към умния, и към бедния и към богатия, и към красивия и към грозния. Такъв човек не се ръководи от предпочитания като "харесвам - не харесвам", макар и да ги отчита. Човек, който обича без условия проявява добронамереност към всяко същество. Ако поведението на такъв човек е враждебно, то е породено от конкретна ситуация, а не защото характерът му е такъв или по принцип не харесва даден обект.

Превръщането ни в любов олицетворява природата на светеца, тоест ни осигурява придобиване на светлинно тяло. Бидейки просвтлени ние по естествен начин започваме да спомагаме и на другите да разширяват съзнанието си, да осветляват мрака (несъзнаваното).

Всеки постигнал просветление, познава и приема тъмнината, защото знае, че за да стигнем високо, първо е нужно да се гмурнем надълбоко. Всеки, който живее в любовта си позволява да изпитва цялото разнообразие от човешки чувства и така предразполага и другите да го направят. Такъв човек познава себе си изцяло и затова няма от какво да се защитава или да се страхува. Човекът на любовта умее да живее за момента и да ползва стимулите, които му предоставя животът, като по този начин е полезен за себе си и за света.

Аз се научих да обичам света, влюбвайки се в мъж или заобичах мъжа, след като възлюбих всемира...незнам. Тогава за пръв път почувствах радостта да бъда приета, такава, каквато съм...с всичко светло и тъмно, безобразно и красиво, дълбоко и високо, което нося. През онзи период сърцето ми заживя и малко по малко започнах да чувствам връзката между всички живи същества, да преживявам и общочовешката радост и тъга...

Скоро ще ви разкажа подробно как сътворих свой собствен храм...

Почувствайте светлината, която струи от любовта на:

Алхимия на любовта ⇝ Ключ

26/08/2018