RA's blog

Интегрална жена

Програма „Интегрална жена“ е самообучителна програма за жени, които желаят да бъдат здрави, удовлетворени, красиви и щастливи.

Програмата е изпитан метод за:

⇝ възстановяване и съхраняване на индивидуалния потенциал;

⇝ ориентиране в истинните ни потребности;

⇝ разкриване на вътрешната красота,  следствие от живот в синхрон с личната ни природа;

 ⇝ постигане на истинско щастие , чрез радостта от изразяване на собствената същина;

Bulgarian

2019 ⇝ Годината на възможностите

- Да следваме мечтите си, защото...“Знанието може да ни заведе от точка А до точка Б, а въображението навсякъде“ – Алберт Айнщайн

- Да мислим утвърждаващо,защото...“Отрицателното мислене никога няма да ни доведе до положителни резултати.“ – неизвестен автор

- Да узнаем какво е правилното за нас, защото...“Само човек, който е разбрал кое е правилно за самия него, може да учи другите.“ – будистка поговорка

- Да работим, защото...“Работата е най – доброто развлечение.“ - Майка Тереза

- Да продължаваме напред, защото...“Няма път към щастието. Щастието е самият път.“ - Буда
- Да обичаме, защото... „Любовта е мяра за човечността.“ – РА

Bulgarian

Алхимия на любовта⇝Етап Ключ

"Ключ" е вторият етап от програма за реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа ⇝ "Алхимия на любовта".

Програмата е рожба на личния ми опит в разгръщането и развитието на индивидуалната ми женска същност.

На етап "Ключ":

⇝ активиране на сърдечния център и регулиране на дейността на сърцето ⇝ т физиологична гледна точка;

⇝ възстановяване на способността да отдаваме безусловна любов ⇝ първостепенна задача на ниво преживяване;

⇝ любов ⇝ формиране като принцип на съществуване;
⇝ постигане на природата на светец ⇝ външна форма на проявление;

Bulgarian

Алхимия на любовта⇝Етап Матрица

"Матрица" е първият етап от програма за реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа ⇝ "Алхимия на любовта".

Програмата е рожба на личния ми опит в разгръщането и развитието на индивидуалната ми женска същност.

На началния етап:

⇝ възстановяване на чувственото възприятие на матката и нормалното ù функциониране ⇝ от физиологична гледна точка;
⇝ пълноценно пребиваване в себе си ⇝ първостепенна задача на ниво преживяване;
⇝ истина ⇝ формиране като принцип на съществуване;
⇝ постигане на природата на истинските йогини или шамани ⇝ външна форма на проявление;

Bulgarian

4 характеристики на развитието

Предаването на знания е отговорност...съприкосновението с вътрешния свят на хората е сакрално посвещение...

Развитието се характеризира с наличието на разбиране за това:

⇝какво развиваме;

⇝ защо извършваме дадена дeйност;

⇝ как я осъществяваме;

⇝ какви са последствията от нашата дейност върха нас и пространството, в което пребиваваме;

Всичко останало може да се нарече начин за препитание, вид забавление или хубав театър, но не и развитие.

Bulgarian

Интегрална йога

Интегрална йога е своеобразен синтез между практики от различни традиции (даоистки, будистки, авторски), насочен към свързване, обединяване и хармонизиране на всички структури в човешкото същество. Часовете по Интегрална йога имат следните благотворни ефекти:

⇝ регулиране и балансиране на основните жизнени процеси ⇝ дишане, хранене, движение, растеж и т.н;

⇝ повишаване на жизнения тонус ⇝  на физическо, емоционално и ментално ниво;

⇝ понижаване на стреса и тревожността;

⇝ хармонизиране на личността ⇝ баланс между тяло, енергия и дух

Bulgarian

Жената е шедьовър!

Жената олицетворява всички мирови блага!

И нека цъфтим момичета прекрасни,
и нека страстта си проявим.
Нека не чакаме , не се срамим.
Какво по- хубаво от любовта, от щастието, от радостта
може да ни се случи днес и през месеца,
приветстващ пролетта...

Bulgarian

Какво е любовта?

Любовта е качество на преживяване на живота, възможност да живеем С..., Чрез..., В Любовта.
В същността си любовта е безусловна, безкористна, всепрощаваща и най - вече непреходна.
Любовта не осъжда и не отрича, тя е чиста искра, която понякога ни разтърсва със своята честност и прямота.

Любовта е мяра за човечността!

Bulgarian

Програма "Алхимия на любовта"

Алхимия на любовта е програма, посветена на дълбоко познание на женската природа. Програмата е насочена към разгръщане на идентификационния код,  заложен във всеки  човек по рождение. Дешифроването на индивидуалната същина означава свързване, опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас.

Алхимия на любовта е четиристъпно преобразуване на:

Bulgarian

Физиология на женското мислене

Унисекс парфюми, унисекс костюми ⇝ в илюзия живеем, че женското чрез мъжко се разбира, че мъжкото в женско може да се трансформира!

Женският мозък, както и мъжкият притежават изключителни дарби, просто в някои аспекти различни. Жените умеем да създаваме истински дълбоки приятелства, да декодираме чувства почти като ясновидци, да боравим виртуозно с лексемите. Тези умения са изначални, ние се раждаме с тях и като цяло ( с някои изключения) не са присъщи на мъжете. Също така обаче от биологична гледна точка, като жени ние сме в огромна степен зависими от хормоналните приливи и отливи, които се отразяват на тенденциите в поведението ни. Ако отречем този факт ще се конфронтираме с природата си, но ако разберем как тя функционира можем да я моделираме . Всичко може да се изменя и мозъкът е хитра машина с която можем да се сдружим, опознаем променим.

Bulgarian

Pages

Subscribe to RSS - RA's blog