Subscribe & Follow:

Начало

ЗА МЕН

Животът е моето изкуство.

Аз съм автентична жена, която по пътя си стана и изследовател, пътешественик, творец, визионер, реформатор и терапевт.
Вече 3 години развивам професионална дейност, която е следствие от персоналната ми трансформация. Провеждам семинари, насочени към усъвършенстване на женската природа, пътешествия с познавателна насоченост, йога часове, индивидуална терапия с възрастни и деца със СОП (специални образователни потребности).
Първото ми образвование е Българска филология, а в момента завършвам Психология. Посветих 5 години от живота си на задачата да преоткрия себе си. През този период участвах в множество семинари за личностно развитие и експедиции в България и по света (Аржентина, Перу, Гватемала, Куба, Ямайка, Русия, Грузия и др.). Изучавах практики от различни традиции – даоистки, будистки, суфистки, келтски, индиански и др., фундамент на семинарите, които провеждам. Придобих опит с метода Семейни констелации и Сугестология. Запознах се с Психодрама и Силва метод. В момента изучавам Тантра (класически вариант – Ведическа традиция). От 3 години развивам иновативен метод – Интегрална терапия , чиято основна задача е цялостно усъвършенстване на човешката природа, чрез еволюция на съзнанието. Практически инструмент, част от метода се явява курсът по Интегрална йога. Създадох програма „Алхимия на любовта“, насочена към реализация на жените в съответствие с индивидуалната им природа. Част от личната ми терапия са ежедневните практики, рисуването (сътворявам интегрални маски), музиката (композирам), танца (авторска танцова практика „Всемирна вълнà“ ), пиша поезия, продължавам да взимам участие в мероприятия с разнообразна образователна насоченост, пътувам из България и по света, изследвам различни култури, резлизирам себе си и така служа на Всемира.

ПРОГРАМИ

Алхимия на любовта

Програма, насочена към реализация на жената в съответствие с индивидуалната ù природа. Основна задача в програмата е разгръщане на идентификационния код,  заложен във всеки  човек по рождение.


Научете повече

Интегрална жена

Самообучителна програма за жени, които желаят да бъдат здрави, удовлетворени, красиви и щастливи. Изпитан метод за възстановяване и съхраняване на индивидуалния потенциал.


Научете повече

ПРАКТИКИ

Интегрална йога за жени

Интегрална йога е своеобразен синтез между практики от различни традиции (даоистки, будистки, авторски и др.), насочен към свързване, обединяване и хармонизиране на всички структури в човешкото същество.

Интегрална йога за мъже

Интегрална йога е своеобразен синтез между практики от различни традиции (даоистки, будистки, авторски и др.), насочен към свързване, обединяване и хармонизиране на всички структури в човешкото същество.

Всемирна вълнa

Танц „Всемирна вълнà“ е инструмент за извайване на тялото и синхронизация на дейността на външните съдове и вътрешните органи. Всяко движение от последователността се поражда от центъра на матката и се разстила вълнообразно по цялото тяло, което спомага да се свържем по – дълбоко със сакралния съд ⇝ извор на женствеността.

ИНТЕРЕСНО

Интегрално възпитание

Каква е ползата дори и другите да заблудя?! Печеля може би двубоя, а всъщност губя себе си и цялата война. Темата за възпитанието от известно време е непрекъснато по петите ми. До такава степен съм пропита от съществената ù значимост, че като че ли вече се превърна в моя сянка, дори отражение. Ходя си, а тя неотлъчно ме следва. Понякога е невидимо присъствие, тоест самата аз се отличавам или по скоро обезличавам, с други думи – и ме има и ме няма. Ако погледнем на взъпитанието по – шеговито, може и него да възприемем така – ту го има, ту го няма. Но преди да го разгледаме в неговото спектрално проявление, може първо да си зададем въпроси: Какво е възпитание? Нужно ли ни е и ако да – защо? Къде го усвояваме? Как го получаваме или съответно отдаваме? В конкретното споделяне по – скоро изразявам настоящото си разбиране, относно  смисъла, функциите и елементите в процеса на възпитание, както и отправната точка. С други думи, по личното ми схващане, възпитанието или по – точно превъзпитанието ( впредвид неблагоприятната ситуация, в която се намира съвременния човек) е необходимо да започен от самите нас. Няма как да възпитаваме никого другиго, ако първо не […]

Интегрално съществуване

Като концепция естеството на интегралното съществуване, в неговото практическо проявление, е присъствало в живота на древните, макар и да не са го разбирали на вербално ниво. С други думи, обществената организация на античните култури ( Древен Египет, Древна Гърция и др.) се реализира по законите на интегралността, независимо че малка част от хората (философи, учени…) са опитвали да тълкуват тези закони. Социалната структура на древните общества  и като цяло начина на преживяване на света е отнесен предимно към поддържане на константна настройка с вселенското движение. Това означава, че за тогавашните хора от първостепенно значение е да са във връзка с глобалните процеси, въпреки че малцина са опитвали да рационализират, да обяснят смисъла на подобно съществуване.Тоест, в античността човешката дейност е ориентирана  към следване  принципите на изначалното битие, в което всичко съществува в единен континуум. Свидетелство за своеобразния начин на възприятие на битието и търсенията и стремежите на тогавашните хора се откриват в творчеството и въобще в цялата дейност на древногръцки философи като Сократ, Платон и Аристотел, които са основоположници на Западната философия и наука. Изключително интересна и поне за мен адекватна е геометричната обосновка за произхода на всемира, която Платон представя чрез петте Платонови тела. На практика, правилните многостенни са били известни доста преди класическите […]

Аз съм ти ①

Въз основа на личния си опит в процеса на израстване, към настоящия момент разглеждам поведението на жените, като резултат от  възприятието, отношението и разбирането на четири основни фактора. ⧬ ❶ Отношението на жената към себе си. То се определя от нивото на автентичност, или до колко жената изразява собствента си същина. В този аспект разграничавам 4 етапа или 4 фази на съединяване на съзнание, енергия и тяло. ~ Свързаност ~ ~ Цялостност ~ ~ Единство ~ ~ Ритъм ~ ❷ Отношението на жената към пространството, което е избрала за своя реализация, тоест към средата която я обкръжава. ❸ Отношението към мъжа, но разглеждан не само като конкретен „екземпляр“, а като енергийна структура, различна от тази на жената. ❹ Отношението на жената към изграждането на семейство, което включва сътворяването на деца. Жената в днешния свят предимно се явява отражение на пространството, в което пребивава, на мъжа, с който е свързана, или и на двете едновременно. Поведението на мъжа съответно представлява реакция на това отражение. Това е факт и не отричането му, а приемането и разбирането му може да ни помогнат да превъзмогнем рефлекторния модел на съществуване, който за момента е доминантен. Ето защо, жената е нужно да разбира, че това което не одобрява, което я дразни в мъжа в повечето случаи произлиза от […]

Аз съм ти ②

Човешкият формат на съществуване изначално предопределя потребността на индивида да споделя, да се свързва и да се обединява. От самото ни раждане сме обусловени от  различен тип взаимообвързаности, като на първо място (от гледна точка на човешкото ни проявление) е тази с майката. Всъщност, качеството на връзката с майката е и основата, върху която впоследствие се опираме при  взаимодействие със социалната среда. Ето защо считам, че е много важно всяка жена, която е решила да става майка, да гради връзка с детето, а не да я възприема като даденост. ⋆ ⋆ Защо това е от съществено значение? ⋆ Ако една жена, ставайки майка не разбира индивидуалната си природа, тя няма да съумее да позволи на детето да разгърне неговата собствена. Човек, който не се е освободил в изначалната си същина, не може да подкрепи  друг да го направи, защото не знае какво е. Докато не осъзнаем значимостта си, винаги ще се сравняваме и съревноваваме с останалите. Това е и най – сигурният начин да се отдалечаваме от възможността да разберем личния си код. Тъй като в днешно време женското съсловие се явява предимно продукт на заобикалящата го среда, то неминуемо я въплъщава, изразява  и отразява. С други думи, жената на първо […]